Testiranje platforme prava za pristup informacijama

[Only available for Croatian speakers] Ovo je projekt testiranja internetske platforme za pravo na pristup informacijama putem koje građani imaju mogućnost zahtijevati informacije kojima raspolažu tijela javne vlasti a koje će biti od opće koristi jer...

Statistics for the last 15 days


Completed Tasks

select an area to zoom, click to reset the chart

Answers per day

select an area to zoom, click to reset the chart

Distribution of Answers per Hour

Distribution of Answers

Type Users Percentage
Authenticated 0 0 %
Anonymous 0 0 %

Details about Anonymous Users

0 anonymous users have participated

Details about Authenticated Users

0 authenticated users have participated.